Hartheelkunde


Patiënten die niet of onvolledig behandeld kunnen worden met kathetertechnieken ondergaan een overbruggingsoperatie of CABG (Coronary Artery Bypass Grafting).

Afhankelijk van de ouderdom en eventuele andere risicofactoren, zoals beperkte longfunctie en eventueel diabetes, maakt men zoveel mogelijk gebruik van enten van de slagaders. Deze worden vrijgemaakt uit de borstkas of uit (meestal) de linkerarm. Zo nodig zal ook een aderlijke ent uit het onderbeen (uitzonderlijk bovenbeen) worden vrijgemaakt. Deze operatie wordt met of zonder hulp van de hart-longmachine uitgevoerd.

Minimaal invasieve chirurgie heeft hier ook zijn intrede gemaakt. Sommige patiënten ondergaan één of meerdere overbruggingen via een kleine incisie ter hoogte van de linkerzijde van de borstkas. Een robot of camera wordt gebruikt om de slagaderlijke enten van de binnenzijde van de borstkas vrij te maken. Deze techniek wordt meer en meer gebruikt in combinatie met kathetertechnieken.

<Top>
Hartklepoperaties worden steeds uitgevoerd met behulp van de hart-longmachine.
In functie van de leeftijd en het hartritme van de patiënt zal gebruik gemaakt worden van een mechanische of biologische klep. In vele gevallen kunnen één of meerdere kleppen hersteld worden.

Minimaal invasieve technieken (kleine incisies) worden zeer dikwijls gebruikt bij deze klepoperaties.

Hartklepoperaties worden ook frequent uitgevoerd in combinatie met een overbrugging van de kransslagaders of correcties van andere afwijkingen zoals ritmestoornissen.

<Top>
De dienst hartheelkunde legt zich meer en meer toe op de heelkundige behandeling van allerlei ritmestoornissen.
Voorkamerfibrillatie wordt behandeld via kijkoperaties, al dan niet in combinatie met kathetertechnieken.

Implantaties van pacemakers en defibrillators (ICD) worden meer en meer uitgevoerd met behulp van minimaal invasieve technieken. Dit is vooral belangrijk bij kinderen en jonge volwassenen omdat er geen elektroden in het hart dienen te worden aangebracht.

<Top>
Andere openhartoperaties, zoals aangeboren afwijkingen bij volwassenen, verwijderen van harttumoren, herstel en vervangen van een uitgezette hoofdslagader (aorta), worden op regelmatige basis uitgevoerd. Bij de laatste operatie wordt meer en meer gekozen voor een klepbesparende operatie.

<Top>
Patiënten met levensbedreigende problemen wegens hartpompfalen of longfalen worden regelmatig behandeld met tijdelijke ondersteuning van een mobiel kunsthart (ECMO). Deze dienst zal in de nabije toekomst ook worden aangeboden aan ziekenhuizen in de regio. Patiënten kunnen dan met mobiele kunsthartunits worden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Brussel.

<Top>
Patiënten met uitgebreide aandoeningen van de aorta worden in samenwerking met de dienst vaatheelkunde behandeld voor een combinatie van chirurgische en cardiovasculaire technieken.

<Top>