Heart Rhythm Management Centre/Hartritmestoornissen


De elektrofysiologie houdt zich bezig met de studie van de elektrische activiteit van het hart.

Elektrofysiologische technieken worden gebruikt bij het stellen van diagnoses, maar ook als behandelmethode, bijvoorbeeld bij hartritmestoornissen (aritmieën).Een elektrofysioloog is een cardioloog die gespecialiseerd is in de elektriciteit van het hart.
Zonder een perfecte geleiding van de elektrische prikkel vanuit de voorkamers naar de hartkamers, zal de pompfunctie van het hart niet correct kunnen verlopen.

Tijdens het elektrofysiologisch onderzoek (EFO) onderzoekt de elektrofysioloog welke hartritmestoornis de patiënt heeft en spoort de locatie op waar het probleem ontstaat.
Een EFO wordt in het cathlab uitgevoerd en is een minimale invasieve procedure. Het gaat dus niet om een operatie.

Net zoals de interventionele cardioloog heeft een elektrofysioloog enkel een aantal dunne draadjes - katheters - nodig om zijn werk te verrichten.

De katheters worden via een bloedvat in de liesplooi tot aan het hart geschoven. Door middel van de katheters meet de elektrofysioloog enerzijds de elektrische activiteit van het hart en regelt anderzijds de hartslag zoals een pacemaker doet.
Dankzij deze metingen en het pacen wordt het type en de locatie van de ritmestoornis vastgesteld.

Eventueel volgt op het elektrofysiologisch onderzoek een behandeling om de oorzaak van het probleem weg te nemen. Deze techniek noemen we ablatie.

<Top>